Image

Odnos, ki osvobaja: Odnos psihoterapevt - klient

Proces psihoterapije temelji na medosebnem odnosu med terapevtom in klientom. Terapevtski odnos, ki se vzpostavi, je ključnega pomena za sam terapevtski proces in ravno ta odnos predstavlja temeljno sredstvo, ki klientu omogoča delo na sebi, na lastnem doživljanju in na odnosu do okolice. Psihoterapevtski odnos zajema terapevta in klienta kot individualni osebi, njuno medosebno doživljanje, prostor kjer terapija poteka, način komuniciranja in vzpostavljanja kontakta, intimnost in stik z zunanjim svetom. Gre za temelj, ki ga terapevt in klient skupaj gradita in je prilagojen vsakemu klientu posebej. Torej odnos ni nekaj statičnega in ni nekaj kar se lahko enako uporablja pri različnih posameznikih. Vsak odnos je unikat in se gradi ter oblikuje skupaj, v medsebojni interakciji med terapevtom in klientom. Je polje, ki predstavlja varnost in neobsojajočo sprejetost s strani terapevta in je polje, na katerem klient lahko raziskuje svoje občutke, doživljanja, meje ter vzorce obnašanja in razmišljanja. Tako se lahko začnejo osebnostne spremembe in klient se ob spremstvu terapevta poda na pot osebnostne rasti. Odnos med terapevtom in klientom je pravzaprav korektivni odnos, v katerem klient ob empatičnem terapevtu pridobi izkušnjo sprejetosti, razumljenosti, spoštovanja, varnosti ter nekaznovanja in je namenjen blaženju in zmanjšanju nastalih »ran« v odnosu s pomembnimi odraslimi iz našega otroštva. Ob stalnosti in zanesljivosti, ki ju nudi terapevt, se oblikuje nov vzorec odnosa, ki ga sčasoma klient ponotranji in sprejme. S tem postopoma nadomesti stare in manj ustrezne odnosne vzorce in nove izkušnje prenese v vsakdanje življenje, v odnose s svojimi bližnjimi. Bistvo pristnega terapevtskega odnosa je osvobajanje preteklih čustvenih vezi, načinov delovanja in oblikovanja odnosov ter spoznavanje, učenje in sprejemanje novih izkušenj. Terapevt vodi klienta v stik s samim seboj, k občutenju svojih lastnih želja in k prepoznavanju neustreznih odzivov ter mu pomaga ozavestiti skrite vzroke njegovih težav ter jih postopno odpraviti. Da sam proces poteka sproščeno je potreben zaupen odnos, saj le tako klient lahko korak za korakom iskreno spoznava sebe, svoje doživljanje, raziskuje boleče izkušnje, občutke in čustva, občuti svoje lastne želje ter nadzoruje svoje življenje. Doživetje iskrenega, empatičnega in pristnega odnosa s terapevtom lahko sprejme za nekaj svojega, nekaj kar je sposoben zgraditi in ohranjati ter ta vzorec vpelje v oblikovanje odnosov z različnimi ljudmi v vsakdanjem življenju.

Nazaj

Image

»Prijazne besede so lahko kratke in lahkotne, a njihov odmev je neskončen.« - Mati Tereza