Image

Pomen dotika v psihoterapiji in vsakdanjem življenju

Skozi zgodovino se je razvilo več različnih psihoterapevtskih pristopov, s poudarki na različnih metodah in načinu dela, vendar z istim ciljem posamezniku olajšati življenje in ga naučiti sprejemati sebe in dane situacije kot del življenja. Med drugimi se je razvila tudi telesna psihoterapija. Gre za terapevtski proces, kjer v psihoterapevtskem delu pomembno mesto zaseda delo s telesom, ki vključuje tudi dotik (stisk roke, objem, opora z roko na ramenu…). Poleg komunikacije ter telesnih senzacij, je telesni stik za klienta zelo pomemben, saj človek ne obstaja le kot um brez telesa in ne kot telo brez uma. Zato je pomembna vključitev obeh aspektov v terapijo. Dotik je za vzpostavljanje povezave med umom in telesom nepogrešljiv, saj ima vpliv na spomin posameznika in pomembno vpliva na sproščanje travmatičnega materiala, ki ga nosi klient v svojem telesu. Tako pogosto v nas prebudi čustva, občutke, ki se jih sicer v nekem trenutku niti ne zavedamo oziroma jih ne prepoznamo, dokler ne začutimo topline sočloveka. Znano je, da se s pomočjo dotika sproščajo različni hormoni, med njimi tudi oksitocin, ki ima pozitivne psihične učinke in ga imenujejo tudi povezovalni hormon. Fizični stik klientu pomaga pri ponovni vzpostavitvi stika z odtujenimi deli telesa oziroma osebnosti. Z dotikom lahko terapevt klienta pomiri, opogumi in mu nudi podporo, seveda pa je pri tem pomembno izbrati primeren trenutek, da se klient ne počuti ogroženega, če se ga terapevt dotakne ob nepravem trenutku ali pa celo zavrženega, če mu dotika terapevt ne ponudi. Duet pogovora in dotika pomembno poveča občutek varnosti, empatije, pomirjenosti in udobja, kot tudi občutek, da je klient slišan, viden in razumljen ter sprejet s strani terapevta. Ob tem je zelo pomembno, da se upošteva etičnost dotika in osebne meje posameznika. Uporablja se ga previdno, pri vsakem klientu posebej in na drugačen način, saj je pomembno imeti v obziru klientovo preteklost, diagnozo, trenutne težave, kulturno okolje iz katerega izhaja, spol in še kakšen element njegovega življenja. Dotik zelo lepo opiše stavek: “Dotik–enostaven stik človeka s človekom“. Ne moremo se namreč dotakniti drugega, brez da bi bili tudi mi sami dotaknjeni. Mislim, da pove več kot katerakoli razlaga kaj je dotik in kako pomemben je za vsakega izmed nas. Ne le, da si ga včasih zaželimo, ampak kako pomemben je v vseh obdobjih našega življenja – od samega rojstva, pri dojenčku, pa vse do smrti, pri starostnikov in umirajočih. Že samo s stiskom roke ali objemom lahko marsikomu razblinimo stisko in mu tako polepšamo dan ali vsaj trenutek. Pogosto se bojimo nekoga objeti ali prositi za objem, ko ga potrebujemo, vendar z nežnim dotikom in poslušanjem svojega občutka za sočloveka, lahko drug drugemu ponudimo ravno to, kar v nekem trenutku potrebujemo. Pa naj bo to le nežen dotik, stisk roke ali močan objem.

Nazaj

Image

»Prijazne besede so lahko kratke in lahkotne, a njihov odmev je neskončen.« - Mati Tereza