Image

ČUJEČNOST – trenutek tukaj in zdaj

Sodobni način življenja, hitenje, takojšnje rešitve, površinsko doživljanje in plitki odnosi, skrb za prihodnost in ukvarjanje s preteklostjo, vse to nas vsakodnevno spremlja in potiska slepo naprej brez da bi občutili sedanjost, brez da bi bili v stiku s svojimi mislimi, čustvi in občutki v tem trenutku. Kot bi bili brez stika samih s seboj. Ravno tega zavedanja svojega trenutnega doživljanja tukaj in zdaj pa nas uči čuječnost. Gre za nepresojajoče opazovanje naših misli, razpoloženja, namer, čustev, okolice (barve, vonjave, zvoki), telesnega doživljanja in vedenja. Gre za to, da se vsega, kar se dogaja znotraj in zunaj nas zavedamo z radovednostjo, odprtostjo in brezpogojnim sprejemanjem. In kar je najlepše, čuječnosti se lahko nauči vsak izmed nas in jo izvaja s pomočjo tehnik in metod, s katerimi sistematično razvijamo zavedanje nekega trenutka. Lahko se osredotočimo na formalne vaje (meditacije), kjer si vsakodnevno vzamemo nekaj minut za dihanje in pregled telesa ter trenutnega dogajanja v nas samih ali pa se poslužujemo neformalnih vaj, kjer s čuječim zavedanjem trenutka opravljamo vsakodnevne aktivnosti. Tudi v psihoterapiji je čuječnost pomembna, saj nam zavedanje danega trenutka omogoča, da se zavemo svojih vzorcev, da po potrebi izstopimo iz ustaljenih načinov delovanja in si tako omogočimo nove izkušnje. Ne glede na psihoterapevtski pristop je čuječnost eden od osrednjih dejavnikov osebnostne rasti in učinkovito orodje za psihološko spoprijemanje s težavami, saj se ob čuječnosti preprosto zavedamo svojega trenutnega doživljanja, ne da bi se mu poskušali izogniti ali ga spremeniti. Ko smo čuječi smo globoko v stiku sami s seboj in s svojim okoljem ter s tem spodbujamo zavedanje sebe, svojih zavrtih delov, spoznavamo naše avtomatične vzorce mišljenja in delovanja ter se naučimo prepoznavati kaj potrebujemo v določenem trenutku ali situaciji. Prakticiranje čuječnosti v vsakdanjem življenju, pa čeprav le nekaj minut dnevno, prinaša številne pozitivne učinke na različnih področjih življenja. Njeno redno izvajanje prinaša boljše počutje, zmanjšanje tesnobnosti, stresa in depresije, višje vrednotenje samega sebe ter pomaga pri izgradnji naše notranje mirnosti. Zato je zelo pomembno, da se učimo biti čuječi, torej da se zavedamo sedanjega trenutka in svoje doživljanje sprejemamo. Kajti sedanji trenutek je edini čas, ki ga moramo živeti, živeti v polnosti, z vsemi našimi občutji, čustvi, doživljanjem in čutenjem. Tako lažje sprejemamo življenje tako kot je.

Prispevek v oddaji Dobro jutro: http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174494623

Nazaj

Image

»Bodi ti sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.« - Gandhi