Image

Kako poteka psihoterapija?

Ko se nekdo odloči za obisk psihoterapevta je zelo pomembno, da je ta odločitev prostovoljna in podprta z željo posameznika stopiti na pot raziskovanja samega sebe in svojega doživljanja ob spremstvu psihoterapevta, ki si ga izbere. Psihoterapevt je sopotnik posamezniku na poti njegove osebne rasti in globjega spoznavanja samega sebe.

UVODNO SREČANJE

Psihoterapevt in posameznik se dogovorita za uvodni razgovor. To prvo srečanje je namenjeno vzpostavitvi osebnega stika in osnovnemu spoznavanju vzroka zakaj se je klient odločil za psihoterapijo. V tem uvodnem razgovoru se prav tako postavijo cilji terapije in osnovna pravila, kot so pogostost srečanj in termin seans ter trajanje terapevtske ure in cena, način plačevanja in sporočanja. To je tudi čas za pogovor o klientovih pričakovanjih in za odgovore na ostala vprašanja, ki jih ima posameznik o poteku psihoterapije. Uvodni razgovor se tako zaključi s sklenitvijo terapevtskega dogovora med klientom in terapevtom.

POTEK PSIHOTERAPIJE

Psihoterapija ponavadi poteka enkrat tedensko po eno terapevtsko uro, ki traja 50 min. Dogovor o pogostosti srečanj je seveda lahko prilagojen klientu, odvisno od njegovih potreb in ciljev terapije. Zelo pomembna je vsekakor stalnost srečanj in upoštevanje dogovorjenih pogojev, saj to oblikuje in ohranja občutek varnosti, ki je dodatno podkrepljen s pravilom zaupnosti, to pa je zavezujoče tako za psihoterapevta kot tudi za klienta.

Na terapiji terapevt in klient skupaj ugotavljata, odkrivata in raziskujeta težave ter teme s katerimi klient prihaja. Zato je zelo pomembno, da je klient aktiven oziroma da prihaja na dan s tegobami in dilemami o katerih želi govoriti, da pripoveduje o svojih čustvih in občutkih, o doživljanju in svojih mislih, ki se ob tem pojavljajo ter da skupaj s terapevtom raziskujeta vzroke in možne rešitve. Ob tem se oblikuje zaupen odnos med klientom in psihoterapevtom. Psihoterapija ni svetovanje, je aktiven odnos med klientom in terapevtom, je delo klienta na sebi. Klient odkriva teme o katerih želi govoriti, psihoterapevt pa z uporabo različnih tehnik in metod spodbuja klientove notranje vire moči in podpira klienta.

TRAJANJE PSIHOTERAPIJE

Trajanje celotne psihoterapije je težko določiti vnaprej. Pri vsakem posamezniku se proces odvija drugače, vsak hodi po svoji poti, z različnimi vmesnimi postanki, vzponi in padci, težkimi obdobji ter obdobji uspeha in rešitev. Potek terapije je odvisen od mnogih dejavnikov, tako je tudi trajanje terapije nepredvidljivo. Dejstvo, ki ostaja pa je, da hitrih, instant rešitev žal ni. Tako kot življenje živimo na nek način vrsto let, tako tudi za spremembe največkrat ne zadostuje nekaj ur pri psihoterapevtu. Trajne spremembe je možno doseči le z vztrajnim in dolgotrajnim delom na sebi. In to lahko traja vse od nekaj mesecev, pa pri nekaterih tudi do več let. V veliki meri je trajanje psihoterapije odvisno od samega klienta in njegove pripravljenosti na delo in spremembe, od cilja, ki ga želi doseči in tudi od življenjskih okoliščin in dogodkov, ki se lahko vmes zgodijo. In vendar je to vse del poti, po kateri hodi klient in je del realnosti, ki jo posameznik živi v nekem trenutku.

Ob zaključko psihoterapije si klient in psihoterapevt vzameta nekaj srečanj za izpeljavo procesa zaključevanja in poslavljanja.

Image

»Bodi ti sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.« - Gandhi